mat-pl-slider-2

 In

W porównaniu z metodami konwencjonalnymi rolnictwo ekologiczne zużywa mniej wody, ogranicza erozję gleby, zmniejsza przenikanie azotanów do wód gruntowych I powierzchniowych oraz zapewnia recykling odpadów zwierzęcych w gospodarstwie.